Blog yazılarımız

Oyunculuk, drama ve sanat ile ilgili çeşitli bilgileri bulabileceğiniz blog içeriklerimize erişin.
https://www.antesanat.com/wp-content/uploads/2020/10/roma-tiyatrosu.jpg

Roma, tiyatroya özgü bir katkı yapmaktan çok Yunan tiyatrosuna öykünmekle yetinmiştir. Bununla birlikte, Roma toplumunun estetik bir eşiği aşamayan, ama belli bir canlılığı sürdüren yöresel bir oyun geleneği vardır. Bunlardan biri, yöresel hasat şenlikleri ve evlilik törenlerinde hokkabaz-oyuncu – şarkıcıların söylediği ve belli bir temsil öğesini de barındıran Carmina Fescenninay’dı. Roma tiyatrosunda sanat hakkındaki yazılarda...

https://www.antesanat.com/wp-content/uploads/2020/10/antik-yunan-tiyatrosu.jpg

Tiyatro ilk kez İ.Ö. 6. yüzyılda Yunan toplumunda dinsel törenden özerkleşerek bir sanat türü haline geldi; dinsel ya da pratik ölçütlerle değil, estetik ölçütlerle değerlendirilen bir “oyun” a dönüştü. Yunan toplumunda tiyatronun öncülü, şarap, bereket ve bitkiler tanrısı Dionysyos’u kutsamak için yapılan Bacchanolia şenliklerinde bir koronun söylediği dithyramboy şarkılarıydı. Koro, bu şarkılarda, farkı kişilerin konuşmasını...

https://www.antesanat.com/wp-content/uploads/2020/10/turkiye-ve-dunyada-tiyatro-akimlari.jpg

Tiyatro da başka sanatlar gibi dinsel törenlerden doğmuş, sonra dinden bağımsızlaşarak sanatlaşmıştır. Kökeninde, ilkel insanın doğa olaylarını kendi bedensel hareketleriyle simgesel olarak temsil etme çabaları yatar. Avrupa’da Üst Paleolitik Çağdan (İ.Ö 40-10 bin yıl önce) kalma mağara resimlerinde, ellerine ve yüzlerine hayvan postları geçirmiş insanların ritmik hareketler yaptığı görülmektedir. Bunlar, maske ve köstüm kullanımının, dolayısıyla...

https://www.antesanat.com/wp-content/uploads/2020/08/drama-egitimi-nedir-faydalari.jpg

Drama Nedir? Drama; sözcük, kavram, ya da bir olayı geliştirerek tiyatro sanatından yararlanarak canlandırmak ve bireyler arasında iletişim ve etkileşim meydana gelmesini sağlamaktır. Drama, aynı zamanda insanların geleceğe dair hayallerinin eyleme dökülmüş halidir. Bu nedenle, drama birçok eğitim faaliyeti içerisinde etkili bir araç olarak kullanabildiği gibi, aynı zamanda tek başına özel bir alan olarak da...

https://www.antesanat.com/wp-content/uploads/2020/08/drama-egitminin-cocuklar-uzerinde-etkisi.jpg

Drama; çocuklarda ve gençlerde, çoğunlukla geleneksel eğitim sistemiyle geliştirilemeyen becerileri ve duygusal zekayı artırmanın en etkili yollarından biridir. Drama; iletişim becerileri, takım çalışması, diyalog, müzakere ve sosyalleşme çabasını teşvik eder. Drama aynı zamanda hayal gücünü ve üretkenliği teşvik ettiği için, insanların empati yeteneğini geliştirir. Eleştirel düşünmeyi öğreten drama, daha iyi ve bilinçli kararlar almayı sağlar....

https://www.antesanat.com/wp-content/uploads/2020/07/konservatuvara-hazirlik-tiyatro-atolyesi-pazar-2.jpg

Antik Yunan zamanında sadece seyircilerin oturduğu yer anlamına kullanılan ancak zamanla sanatın adı haline gelmiş tiyatro, günümüze kadar varlığını sürdürmekte ve hayatımızı birçok yönden etkilemektedir. Shakespeare’nin Hamlet adlı eserini okumayan biri bile ‘Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu’ sözlerini bir yerlerden anımsar. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle daha çok sinema, televizyon ve benzeri tercih edilse...

https://www.antesanat.com/wp-content/uploads/2020/07/yaratici-yazarlik-egitimi-kadikoy-sanat-dersleri-1.jpg

Yaratıcı yazarlık her ne kadar teorik anlam yüklense de yazı yazmayı (düşünceyi ve ilhamı yazıya dökmek ) ve yazarlığın inceliğini öğrenme ya da öğretme aktivitesidir. İnsanın içinde oluşan yazma isteğinin bir tür dışarıya yansıma biçimidir. Yaratıcı Yazarlık insanın yazma isteğinden gelen bir güdünün, yazıya dökülme sanatıdır. Yaratıcılık denince insan aklına daha önce teorikte var olmayan olgunun estetik...

https://www.antesanat.com/wp-content/uploads/2020/07/is-cikisi-tiyatro-atolyesi-kadikoy-sanat-okulu-8.jpg

Yoğun iş temposundan arta kalan zamanda tiyatro ile uğraşmak herkese iyi gelecek bir aktivitedir.Bu Program kapsamında değişik meslek dallarından insanlar bir araya gelir. Deneyim aramadan oyun oynamak üzere bir araya gelen insanlar, bu etkinlik ile eğlenceli vakit geçirir.Bu atölyelerde meslek ayrımı yapılmaz. Katılımcılar için deneyim şartı aranmaz. Haftada bir günül devam eden atölye çalışmalarında gerekli...