OyunculukDrama Eğitimi Nedir?

Ağustos 9, 2020
https://www.antesanat.com/wp-content/uploads/2020/08/drama-egitimi-nedir-faydalari.jpg

Drama Nedir? Drama; sözcük, kavram, ya da bir olayı geliştirerek tiyatro sanatından yararlanarak canlandırmak ve bireyler arasında iletişim ve etkileşim meydana gelmesini sağlamaktır. Drama, aynı zamanda insanların geleceğe dair hayallerinin eyleme dökülmüş halidir. Bu nedenle, drama birçok eğitim faaliyeti içerisinde etkili bir araç olarak kullanabildiği gibi, aynı zamanda tek başına özel bir alan olarak da...

Drama Nedir?

Drama; sözcük, kavram, ya da bir olayı geliştirerek tiyatro sanatından yararlanarak canlandırmak ve bireyler arasında iletişim ve etkileşim meydana gelmesini sağlamaktır. Drama, aynı zamanda insanların geleceğe dair hayallerinin eyleme dökülmüş halidir. Bu nedenle, drama birçok eğitim faaliyeti içerisinde etkili bir araç olarak kullanabildiği gibi, aynı zamanda tek başına özel bir alan olarak da ele alınıp öğretilebilir.

Drama Eğitimi Nedir?

Kaliteli bir yaşam için, yalnızca matematik denklemlerini, fizik formüllerini, anatomiyi ve şiirleri öğrenmek ya da ezberlemek yeterli değildir. Dünyayı doğru olarak algılamak ve en doğru şekilde anlamaya çalışmak çok önemlidir. Bu nedenle kendine güvenmek, üretken olmak, empati ve iletişim becerilerine sahip olmak, başkalarıyla iletişim kurabilmek, konsantre olmayı öğrenmek, sorunları çözmeyi öğrenmek, başkalarına güvenebilmek gerekir. İşte, disiplinli ve sosyal olduğu kadar güçlü bir hafızaya sahip olmak ve sanat eserlerini takdir edebilme yeteneği elde etmek için izlenmesi gereken fiziksel, duygusal ve sosyal etkiye sahip eğitime drama eğitimi adı verilir. Drama eğitiminin bireyleri başarıya götüren pek çok faydası vardır.

Drama Eğitiminin Faydaları

Özgüven Sağlama

Drama eğitimi çocuklara risk almayı, toplum önünde konuşabilmeyi, kendi fikir ve yeteneklerine güvenmelerini öğretir. Dramada kazanılan özgüven çocuğun okul, kariyer ve genel yaşamı boyunca önemli katkılar sağlar.

Hayal Gücü Gelişimi

Sıra dışı tercihler yapmak, yeni fikirler üretmek ve tanıdık materyalleri yeni yöntemlerle yorumlamak drama için çok önemlidir. Bu da ancak hayal gücü gelişimi ile elde edilebilir. Drama eğitimi çocukların hayal gücünü geliştirerek akranlarından farklı bir bakış açısı geliştirmelerine ve dünyayı daha iyi algılamalarına yardımcı olur. Ayrıca, dramada çeşitli rolleri prova etmek ve uygulama hafıza yeteneğinin de gelişmesine büyük katkı sağlar.

Empati Yeteneği

Empati yeteneği çoğunlukla çocukluk döneminde gelişen bir yetenektir. Farklı kültürlerden gelen bireylere ait düşünceleri ve bakış açılarını anlayışla karşılayabilmek için empati yeteneğinin gelişmesi çok önemlidir. Drama eğitiminde bu kabiliyetin kazandırılması oldukça kolaydır. Dramada anlatılan efsaneler, şiirler, hikayeler ve oynanan oyunlar, çocuklara farklı kültürlerden gelen insanları tanımayı ve birlikte yaşamayı öğretir.

İletişim Becerileri

Drama, fikirlerin sözlü veya sözsüz olarak ifade edilmesini sağlayan bir sanattır. Drama eğitimi, çocuğun kendi sesini ayarlayabilmesi, kelimelerin dağarcığının gelişimi, akıcı bir dille konuşabilmesi ve ikna kabiliyetinin gelişmesi açısından oldukça faydalıdır. Dinleme ve gözlem becerilerini de geliştiren drama; oyun ve diğer toplu aktiviteler yardımıyla çocuğun iletişim becerilerinin gelişmesini sağlar.

Problem Çözme

Drama eğitiminin faydaları arasında çocukların problem çözme yeteneklerine katkı sağlaması da vardır. Drama çocukların hızlı düşünmelerini ve pratik çözüm yolları üretebilmelerini sağlar.

Eğlenceli Zaman Geçirme

Drama eğitimi; oyun, mizah ve masallar yoluyla çocuğun eğlenerek öğrenmesine yardımcı olur. Bu tarz bir öğrenme çocuğun motivasyonunu arttırır ve stresten uzak kalmasını sağlar. Birçok drama etkinliği zihinsel, fiziksel ve duygusal gerilimi azaltarak daha rahat bir ortam oluşmasına yardımcı olur. Dramada içerisinde yer alan hareket esnekliği; koordinasyon, denge ve kontrol gelişimi sağlar.

Duygusal Gelişim

Drama bünyesindeki oyunlar ve birlikte yapılan etkinlikler, çocukların çeşitli duygularını rahatça ifade etmelerini sağlar. Çocuklar bu sayede anti sosyal davranışlar geliştirmek yerine kolay iletişim kurmayı öğrenirler.

Akademik Performans Gelişimi

Bazı çalışmalar drama ile akademik başarı arasında ilişki olduğunu gösteriyor. Dramaya katılan öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin daha fazla geliştiği, okula daha düzenli devam ettiği ve derslerinde daha başarılı olduğu görülüyor. Drama aktif öğrenmeyi kolaylaştırırken, aynı zamanda entelektüel bir bakış açısı kazanmayı da sağlar.