OyunculukDrama Eğitminin Çocuklar Üzerinde Etkisi Nasıldır?

Ağustos 9, 2020
https://www.antesanat.com/wp-content/uploads/2020/08/drama-egitminin-cocuklar-uzerinde-etkisi.jpg

Drama; çocuklarda ve gençlerde, çoğunlukla geleneksel eğitim sistemiyle geliştirilemeyen becerileri ve duygusal zekayı artırmanın en etkili yollarından biridir. Drama; iletişim becerileri, takım çalışması, diyalog, müzakere ve sosyalleşme çabasını teşvik eder. Drama aynı zamanda hayal gücünü ve üretkenliği teşvik ettiği için, insanların empati yeteneğini geliştirir. Eleştirel düşünmeyi öğreten drama, daha iyi ve bilinçli kararlar almayı sağlar....

Drama; çocuklarda ve gençlerde, çoğunlukla geleneksel eğitim sistemiyle geliştirilemeyen becerileri ve duygusal zekayı artırmanın en etkili yollarından biridir. Drama; iletişim becerileri, takım çalışması, diyalog, müzakere ve sosyalleşme çabasını teşvik eder. Drama aynı zamanda hayal gücünü ve üretkenliği teşvik ettiği için, insanların empati yeteneğini geliştirir. Eleştirel düşünmeyi öğreten drama, daha iyi ve bilinçli kararlar almayı sağlar. Beden ve sesi kullanmayı da öğreten bir drama eğitimi ise kişilerin konuşma ve iletişim becerilerini artırmalarına yardımcı olur. Dramanın çocuklar üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Bu olumlu etkileri aşağıdaki gibi açıklayabiliriz

1. Drama Çocukları Hayata Hazırlar

Drama, çocuklara rollerini, karakterleri ve geniş bir yelpazedeki yaşam durumlarını prova etme, doğal olarak deneyimledikleri bireysel ve kişisel fikir ve duyguları keşfetmelerine yardımcı olur. Drama eğitimi alan çocuklar, hayattaki gerçek sorunları daha iyi anlayarak onlarla başa çıkmak için birçok beceri kazanırlar.

2. Çocukların Özgüvenini Geliştirir

Drama eğitimi alan çocukların özgüven duyguları çok hızlı gelişir. Çocuklar, drama sayesinde insanlarla rahat bir şekilde iletişim kurma, kendi düşüncelerini çekinmeden ifade edebilme ve doğal davranabilmeyi öğrenirler.

3. Konuşma ve İletişim Becerileri İçin Katkı Sağlar

Sıra dışı tercihler yapmak, yeni fikirler üretmek ve tanıdık materyalleri yeni yöntemlerle yorumlamak drama için çok önemlidir. Bu da ancak hayal gücü gelişimi ile elde edilebilir. Drama eğitimi çocukların hayal gücünü geliştirerek akranlarından farklı bir bakış açısı geliştirmelerine ve dünyayı daha iyi algılamalarına yardımcı olur. Ayrıca, dramada çeşitli rolleri prova etmek ve uygulama hafıza yeteneğinin de gelişmesine büyük katkı sağlar.

4. Üretken ve Girişimci Bireyler Yetiştirir

Drama eğitimi ile çocuklar, sorunları ve fırsatları farklı açılardan görebilir, kendi ayakları üzerinde durabilir ve yeni fikirler üretebilirler. Drama sayesinde elde edilen bu beceri çoğu zaman inovasyon ve girişimcilik için itici bir güçtür. Drama, aynı zamanda çocukların liderlik kabiliyetlerini ortaya çıkartır ve sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olur.

5. Problem Çözme Becerilerini Geliştirir

Drama çocukların problem çözme becerilerini geliştirir ve destekler. Aynı zamanda, sorunların nasıl çözüleceğine dair farkındalıklarının artmasına yardımcı olur. Drama eğitimi ise farklı durumlarda nasıl düşünmek ve hissetmek gerektiğini öğretmek ve anlatmak yerine; bunu tecrübe ederek öğrenmeyi amaçlar.

6. Konsantrasyon Yeteneklerini Artırır

Drama eğitimi boyunca çocuklar, birbirlerinin fikir ve düşüncelerini dinlemeye ve sıra ile konuşmaya teşvik edilirler. Çocuklar bu şekilde güçlü bir şekilde daha iyi konsantrasyon sağlar ve anlayış kabiliyetleri artar. Dramadaki oyunların çoğu, ev dışındaki beceriler üzerine yoğunlaşmayı teşvik eder.

7. Takım Çalışması ve İşbirliğini Öğretir

Dramada her çocuk kişisel bir seyahattedir ve takıma saygı duymaları, desteklemeleri ve birbirlerini teşvik etmeleri öğretilir. Drama eğitimi mimik hareketleri, drama oyunları ve birlikte şarkı söylemekten şovlara hazırlanmaya veya senaryolar üretmeye kadar her aktivitenin işbirliği ve takım çalışması gerektirdiğini öğretir.

8. Duygusal Zekalarını Geliştirir

Drama ortamında birtakım duygular üzerinde durmak, çocuklara kendi duygularını daha iyi anlama ve başkalarına karşı empati geliştirme fırsatı verir. Drama sayesinde duygusal zekaları gelişen çocuklar mücadele etmeyi öğrenirken aynı zamanda saygılı olmayı da öğrenir. Ayrıca, çocuklar diyalog, doğaçlama ve tartışma yoluyla kendilerini nasıl ifade edeceklerini öğrenirler.

9. Eleştirilme Korkularını Yenmelerine Yardımcı Olur

Drama eğitimi çocukların yargılanma veya eleştirilme korkusu olmadan gerçek duygularını ifade edebilmelerini öğretir. Böylece çocuklar duygularını serbest bırakabilir ve kolayca özgüven geliştirebilirler.

10. Eğlenerek Öğrenmelerini Sağlar

Çocuklar uygulayarak, dokunarak ve en önemlisi de oyun oynayarak çok daha iyi öğrenirler. Drama genellikle oyunlar etrafında inşa edilir veya senaryolar üzerine oynanır. Drama, çocukların kendileri hakkında bilgi edinmelerinin ve karmaşık sorunları çözmenin aktif ve eğlenceli bir yoludur