YazarlıkYaratıcı Yazarlık Nedir?

Ağustos 9, 2020
https://www.antesanat.com/wp-content/uploads/2020/07/yaratici-yazarlik-egitimi-kadikoy-sanat-dersleri-1.jpg

Yaratıcı yazarlık her ne kadar teorik anlam yüklense de yazı yazmayı (düşünceyi ve ilhamı yazıya dökmek ) ve yazarlığın inceliğini öğrenme ya da öğretme aktivitesidir. İnsanın içinde oluşan yazma isteğinin bir tür dışarıya yansıma biçimidir. Yaratıcı Yazarlık insanın yazma isteğinden gelen bir güdünün, yazıya dökülme sanatıdır. Yaratıcılık denince insan aklına daha önce teorikte var olmayan olgunun estetik...

Yaratıcı yazarlık her ne kadar teorik anlam yüklense de yazı yazmayı (düşünceyi ve ilhamı yazıya dökmek ) ve yazarlığın inceliğini öğrenme ya da öğretme aktivitesidir. İnsanın içinde oluşan yazma isteğinin bir tür dışarıya yansıma biçimidir. Yaratıcı Yazarlık insanın yazma isteğinden gelen bir güdünün, yazıya dökülme sanatıdır.

Yaratıcılık denince insan aklına daha önce teorikte var olmayan olgunun estetik açıdan haz verme durumuna gelmesi akıllara gelir. Bu düşünce aslında Yaratıcı Yazarlık sisteminden farkı yoktur. Nitekim yaratıcılıkta bulunan düşünce ve ilham aktiviteleri dışarı yansır. Yaratıcı yazarlıkta da bu şekilde bir yol görülür. Daha önce var olmayan bir olgunun, var olmuş gibi, iç dünyanın ilhamı ile dışarıya yansıması tanımı hem Yaratıcı Yazarlık hem de yaratıcılık anlamında bağdaşmaktadır.

İnsanın içinde oluşan yazma isteğinin, düşünce ve estetik oranda dışarıya yansıtılması aslında yaratıcı yazarlığın hem eğitim hem de insanın kendi yazma yeteneğini gerektirir. Bu alanda yazılan yazılar, nasıl yazıldığı, ne gibi düşüncelerde ve şartlarda yazıldığı okuyucu rahatlıkla sezebilir.

Özellikle son zamanlarda her mecrada söz konusu olan Yaratıcı Yazarlık eğitim bağlamında da bazı ilerlemeleri tetiklemiştir. Nitekim günümüzde açılan Yaratıcı Yazarlık Kursları bunun en büyük örneklerindendir. Başta da belirtildiği gibi yazarlık insanın içinde oluşan teorik açıdan var olmayan yazıyı teorik anlamda yazıya en iyi şekilde döken bir sanatsal aktivite türüdür. Yaratıcı Yazarlığın eğitim ve kurs anlamında aktifleşmesinin en büyük nedenlerinden birisi de belli başlı insanların içlerindeki düşünceyi yaratıcı olarak yazıya yansıtmamasıdır. Bu da insana o estetik düşünceyi yansıtabilme fırsatını sağlar. Nitekim günümüzde Yaratıcı Yazarlık ile alakalı birçok çeşitli kurs bulunmaktadır. Hatta, günümüz yeni model eğitim şekli olan online eğitim bazında da bu hizmeti sağlayan kurumlar bulunur.

Belirtildiği üzere Yaratıcı yazarlık adına açılan birçok atölye faalde ülkemizde hizmet vermektedir. Peki Eğitim atölyeleri nasıl eğitim anlayışlarına sahiptir, ne çeşit bir eğitim verirler?

Yaratıcı Yazarlık Atölyesinde Nasıl Bir Eğitim Verilmektedir?

Ülkemizde hali hazırda birçok Yaratıcı Yazarlık Atölyesi aktif durumda bulunmaktadır. Öncelikle burada yazar adaylarına verilen dersler, daha çok kişinin içgüdülerini tanıma ve kendi ilhamlarını gözetebilme üzerinedir. Kişi Yaratıcı Yazarlık ile neyi amaçlar, bundan ne bekler ya da isteği bu mu gibi sorularla bilinçlendirilmeye çalışılır.

Teorik olarak bir hikayenin üzerinde durulur. Hikayede bulunan kahramanlar her yönü ile irdelenir. Oluşturulan karakterin ne denli olduğu ve nasıl bir düşünce yapısından yaratıldığı gözlemlenir. Masalda bulunan zaman anekdotları, yer seçimleri gibi detay başlıklar alanında profesyonel ve pratiği bol olan kurs hocaları ile irdelenir.

Buradaki temel amaç yazara sadece yazmayı öğretmek değil, düşünce yapısını genişlettirmek, farklı bakış açısını kazandırmak ve bunu teoriye yansıtmak, ilhamlarını bir şekle sokabilmek ve benzeri geliştirilmeye çalışılan birçok yön bulunur.

Temel anlamda yaratıcı yazarlık eğitimlerinde , kişinin olay örgüsünü oluşturma, bunu oluşturacağı içeriğe uygun biçimde yer ve zamanı belirleme, dramatik olarak bir gerilimi oluşturma gibi statik konular üzerine dersler verilir. Amaç yazarın , düşünsel ve yazıya dökme eğilimini geniş açıdan değerlendirmek ve bunu yazarın kendi çabası ve yönlendirmesi ile bir sonuca varılmasıdır. Şüphesiz, içinde yazarlık olgusu bulunan her insan belli bir eğitimi gerektirmeden kendi kişisel çabalarıyla da Yaratıcı Yazarlık bağlamında ün kazanabilir. Bunun gibi sayısız örnek arşivlerde yer almaktadır. Nitekim kendi içinde bir olguyu yazıya dökemeyen ya da dışarıya yansıtma yönünden sıkıntı yaşayanların, yaratıcı yazarlık atölyelerinde gördükleri eğitim; bir nevi kendi çabaları ile kendilerini geliştirme üzerinedir. Bu bağlamda Yaratıcı Yazarlık Atölyelerinde genellikle yönlendirme ve geliştirme tarzı eğitimler verilir.

Sosyal Medya
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz
Hakkımızda

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunlarından Duygu Üzüm Kulan ve Can Kulan tarafından kurulan sanat akdemisi: Ante hakkında daha fazla bilgi için tıkla